23.01.2017
10.12.2017 23.12.2017 16.02.2016 17.02.2016
18.07.2015 29.12.2015 16.02.2016 strona 7 17.01.2014
10.12.2017• 14.01.2016• 17Jan2016• strona 96• 2000•
strona 6• 1997• 1997• 1998• 1997•
1997•        

 

 

 


2017 06 25 Zrozumienie siebie to początek

Ocean

Święto

Pewność

PEWNOŚĆ

Myślisz, że do tej pory wierzyłeś, że myślisz, że wiesz.
Teraz wiesz, że wierzysz, że myślisz.
A kiedy się dowiesz, że myślisz, że wierzysz...?
...Gdy uwierzysz, że myślisz, że wiesz?
Nie wiesz…?
Nie do pomyślenia, w co można uwierzyć, że się wie.
Wprost nie do wiary.
Pomyślisz… i już nie wiesz, w co wierzyć. 


© 2017-09-10 by Tomasz Wyszkowski