Podmioty*, na rzecz których, jako klientów końcowych, wykonałem obszerne tłumaczenia

* Umieszczenie nazwy podmiotu w wykazie nie oznacza, że podmiot rekomenduje moje usługi. Wybrane rekomendacje są tutaj.

 Przy wykonywaniu tłumaczeń pisemnych korzystam m. in. z następującego oprogramowania:

SDL Trados Studio Web Icons 012

     

     

     

2017 05 05 I use memoQ USE medium250x120

 

 


2017 06 25 Zrozumienie siebie to początek

Ocean

Święto

Pewność

PEWNOŚĆ

Myślisz, że do tej pory wierzyłeś, że myślisz, że wiesz.
Teraz wiesz, że wierzysz, że myślisz.
A kiedy się dowiesz, że myślisz, że wierzysz...?
...Gdy uwierzysz, że myślisz, że wiesz?
Nie wiesz…?
Nie do pomyślenia, w co można uwierzyć, że się wie.
Wprost nie do wiary.
Pomyślisz… i już nie wiesz, w co wierzyć. 


© 2017-09-10 by Tomasz Wyszkowski